VPF stuurt persbericht uit en vraagt NVOG om aanpassing richtlijnen
 

Nieuwsbericht van de Vasa Previa Foundation
[datum: 26 February 2007]

De Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), de beroepsgroep voor obstetristen en gynaecologen in het Verenigd Koninkrijk, heeft besloten haar richtlijnen ten aanzien van de zwangerschapscomplicatie vasa previa te veranderen. Dit is te lezen in de Sunday Times van 25 februari jongstleden. De RCOG nam dit besluit op basis van een artikel over vasa previa dat op 18 februari jongstleden verscheen in de Sunday Times.

Alle zwangere vrouwen die risico lopen op vasa previa zullen voortaan gescreend worden op vasa previa gedurende de 20 weken echo. Voorheen hebben doctoren deze test afgehouden vanwege de kosten die gemoeid waren met de zorg voor zwangeren met deze conditie.

Volgens officiële cijfers komt vasa previa voor bij 1: 2500 zwangerschappen.In Nederland zijn dit rond de 80 zwangerschappen per jaar. Vasa previa is een zeer gevaarlijke zwangerschapscomplicatie waarbij bloedvaten voor de geboorte-uitgang lopen en die in circa de helft van de gevallen leidt tot de dood van de baby. Kinderen die het wel overleven, lopen vaak blijvende schade op. De complicatie komt bijna even vaak voor als een open ruggetje, maar geniet veel minder bekendheid. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks dus zo’n 40 baby’s als gevolg van vasa previa. Er zijn risicogroepen waarbij vasa previa vaker voorkomt, bijvoorbeeld vrouwen met laagliggende placenta, meerlobbige placenta, velamenteuze navelstrenginsertie, meerling- en IVF-zwangerschappen, pijnloze bloedingen tijdens de zwangerschap en een geschiedenis van baarmoederoperatie of curretage. Bij een 20-weken-echo kan de diagnose vasa previa eenvoudig worden vastgesteld. Als bij de 20-weken-echo sprake blijkt te zijn van een of meerdere risicofactoren voor vasa previa, kan middels een zogenaamde Color Doppler echo onderzocht worden of er sprake is van vasa previa. Dit is in de meeste ziekenhuizen nu al mogelijk tijdens deze zelfde 20-weken-echo. Met de juiste begeleiding (met bijvoorbeeld een geplande keizersnede) wordt de kans op overleven vrijwel 100%.

Yinka Oyelese, een vooraanstaande Amerikaanse specialist van het Robert Wood Johnson University Hospital zei: “Ik ben nog nooit een andere conditie tegengekomen waarbij een vroege diagnose zo’n dramatisch verschil betekent in de uitkomst.” (“I have never come across another condition where early diagnosis makes such a dramatic difference.")

De Nederlandse Vasa Previa Foundation is erg verheugd met dit goede nieuws uit het Verenigd Koninkrijk en neemt aan dat dit ook invloed zal hebben op het beleid ten aanzien van vasa previa. Zij heeft de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) reeds op de hoogte gebracht van het bericht in de Sunday Times en hen gevraagd ook voor Nederland de richtlijn inzake vasa previa aan te passen.

Achtergrondinformatie:

Artikel Sunday Times 25 februari: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article1434634.ece

Artikel Sunday Times 18 februari: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1400687.ece

 


Deel deze pagina: