sponsoren gezocht voor Sophie's Walk 2007
 

Nieuwsbericht van de Vasa Previa Foundation
[datum: 11 July 2007]

Voor onze jaarlijkse sponsorwandeltocht, Sophie's Walk, zijn wij op zoek naar sponsoren die ons willen helpen deze loop in 2007 vorm te geven.

Wat is Sophie’s Walk?

Tot op heden heeft de Vasa Previa Foundation fondsen geworven uit persoonlijke giften en uit de opbrengsten van een jaarlijkse sponsorloop, ‘Sophie’s Walk voor Vasa Previa’, een wandeltocht over de afstand van 5 kilometer. In 2002 is deze voor de eerste keer gelopen in de Verenigde Staten door Victoria Goldstein. Zij verloor in augustus 2001 haar dochtertje Sophie aan de gevolgen van vasa previa. Voor meer informatie over vasa previa en de doelen van de VPF verwijs ik u naar de bijlagen onderin deze brief.

Dit jaar organiseert de VPF Sophie’s Walk voor de vijfde maal internationaal. Het unieke aan ‘Sophie’s Walk’ is dat hij wereldwijd in hetzelfde weekend (6-7 oktober) wordt gelopen. Dit betekent dat 24 uur lang over de hele wereld mensen aan het wandelen zijn voor vasa previa. Deze mensen worden gesponsord door hun vrienden en bekenden en zamelen zo geld in voor dit goede doel.

Waar en wanneer?

In Nederland organiseren wij Sophie’s Walk dit jaar in Groningen en Ittervoort op zondag 7 oktober 2007. Op basis van ervaringscijfers van voorgaande jaren verwachten wij dat er minstens 200 mensen deel zullen nemen aan de loop, voornamelijk ouders met kinderen, schoolgaande jeugd en familie/bekenden van lotgenoten. De VPF wil in de toekomst elk jaar meer deelnemers trekken voor Sophie’s Walk en streeft uiteindelijk naar landelijke bekendheid voor de Nederlandse versie van de loop.

We attenderen mensen op ‘Sophie’s Walk’ via brochures en posters, die we voorafgaand aan de loop verspreiden via ons landelijke netwerk van lotgenoten over wachtkamers van verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en consultatiebureaus in heel Nederland. Ook in de media besteden we vooraf aandacht aan de loop, via onder meer lokale huis-aan-huiskrantjes, de regionale kranten en internetsites. We nodigen de lokale omroepen en de nationale TV-programma’s ‘Hart van Nederland’ en ‘5 in het Land’ uit om opnames te maken tijdens de loop. Na afloop van de loop sturen we een verslag ervan naar diverse kranten en bladen.

Wat kunt u voor ons betekenen?

Wij zoeken mogelijkheden binnen uw organisatie om onze jaarlijkse sponsorloop: ‘Sophie’s Walk voor Vasa Previa’ te sponsoren. Door bij te dragen aan Sophie’s Walk draagt u bij aan het redden van kinderlevens, stapje voor stapje.

U kunt ons helpen op de volgende manieren:

-Het beschikbaarstellen van etenswaren/dranken of andere sponsorvoorwerpen aan de deelnemers van de sponsorloop.
-Een pen of T-shirt met naam of logo van uw bedrijf behoort ook tot de mogelijkheden. Na afloop van de Walk krijgt elke deelnemer een tasje met informatiemateriaal over de stichting. Wellicht heeft u een leuk product of reclamevoorwerp voor ons om mee te geven in de tasjes.
-Een geldelijke bijdrage

Wat kunnen wij voor u betekenen?

-Naamsbekendheid
-Product en logo onder de aandacht brengen van deelnemers en publiek
-Potentiële klanten
-Aandacht in de pers

Misschien heeft u een ander goed idee over hoe u ons kunt helpen; wij staan er open voor. En wilt u zelf deelnemen aan Sophie’s Walk? U bent van harte welkom op zondag 7 oktober!

Ik zie uit naar uw reactie.

De kans op leven is zo bekeken...

Marlou van Dijck
Vasa Previa Foundation
Afdeling PR en fondsenwerving

Lobeliastraat 45
6014 BV Ittervoort
Tel. 0475-472722
email: Marlou.van.dijck@vasaprevia.com

KvK nummer: 27198872

BIJLAGEN:

Wat is vasa previa?

Vasa previa is een zeldzame complicatie die voorkomt in circa 1 op de 2500 zwangerschappen. In Nederland gaat het om 80 baby’s per jaar. Bij vasa previa liggen de foetale bloedvaten van de navelstreng en/of de placenta voor de uitgang van het geboortekanaal, onder de baby. Als deze bloedvaten scheuren – als de baarmoedermond zich ontsluit of als de vliezen breken – leidt dit tot een plotseling en omvangrijk bloedverlies van de foetus, waardoor de kans zeer groot is dat de baby komt te overlijden. Ondanks de ernst van de risico’s van vasa previa en het gemak waarmee de diagnose gesteld kan worden, wordt deze toestand door verloskundigen of gynaecologen zelden herkend voor aanvang van de bevalling. Indien vasa previa wel wordt ontdekt voordat de vaten scheuren en indien daarbij de nodige medische voorzorgsmaatregelen worden getroffen, heeft de baby een veel grotere kans te overleven. Vasa previa kan tijdens de zwangerschap eenvoudig worden aangetoond met behulp van een transvaginale echografie met een – in veel ziekenhuizen aanwezige – Color Doppler echo.

Vasa previa, en de dood van een perfect gezond kindje kan iedereen overkomen. U kunt ons helpen dit te voorkomen, door samen met ons ervoor te zorgen dat deze complicatie meer bekendheid krijgt in Nederland.

Over de Vasa Previa Foundation

In Nederland is de VPF is opgericht in mei 2001. Wij zijn een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27198872. Ook in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk heeft de VPF actieve zusterafdelingen.

De doelstellingen van de Vasa Previa Foundation omvatten het verspreiden van kennis over vasa previa en het promoten van medische protocollen om de dodelijke risico’s van vasa previa te minimaliseren.

Hierbij benaderen we zowel de zwangeren als gynaecologen en verloskundigen. Als vrouwen de risicofactoren kennen en herkennen in hun eigen situatie, kunnen ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen en naar deze echo vragen. Aan de andere kant willen we dat de check naar vasa previa standaard in ieder echo-onderzoek aanwezig is, dus opgelegd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

De afgelopen jaren heeft de VPF onder andere het volgende bereikt:

 • De VPF ontwikkelde en onderhoudt een website in het Engels (www.vasaprevia.org), Nederlands (www.vasaprevia.nl), Spaans, Frans en Arabisch, die dient als complete, alomvattende informatiebron voor haar leden en ander publiek. Ook zijn informatiemappen voor de pers ontwikkeld. De site bevat tevens links met persoonlijke verhalen van leden en links met nieuwsartikelen van leden, die in diverse publicaties en media zijn verschenen. Momenteel zijn we bezig met een complete vernieuwing van de website om de informatie nog overzichtelijker aan te kunnen bieden.

 • De VPF onderhoudt contacten met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en politiek Den Haag, met als doel het wijzigen van protocollen en richtlijnen.
  In mei 2001 werd in Nederland een nieuw protocol ontwikkeld door de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) ten aanzien van behandeling van bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap. Dankzij het werk van VPF is vasa previa een onderdeel geworden van dit protocol. Momenteel staan we in contact met de NVOG om dit protocol aan te passen aan de nieuwste inzichten.

 • De VPF heeft deelgenomen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met dr. Yinka Oyelese, arts aan de Georgetown University (Verenigde Staten). Dit is veruit de meest uitvoerige studie naar vasa previa die ooit is uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in mei 2004 gepubliceerd in The Green Journal, hét wetenschappelijk tijdschrift voor Gynaecologie & Obstetrie.

 • De VPF heeft deelgenomen aan de volgende congressen/symposia:
  -Publieksdag & Wetenschapsdag FMWV LUMC Leiden (25-26 februari 2005)
  -Symposium 'Informeren is bang maken' MECC Maastricht (13 april 2006)
  -Kennispoort conferentie 2006 Amersfoort (12 december 2006)

 • De VPF ondersteunt studenten verloskunde/obstetrie die meer informatie over vasa previa zoeken (voorbeeld: scriptie over vasa previa studenten verloskunde)

 • De VPF ondersteunt lotgenoten die behoefte hebben aan informatie en support.

De VPF heeft sinds haar oprichting een aantal aanzienlijke successen behaald maar er is nog een lange weg te gaan. Gynaecologen en verloskundigen houden nog te weinig rekening met vasa previa tijdens de uitoefening van hun beroep waardoor er soms verkeerde beslissingen genomen worden. Daarnaast weten nog te weinig mensen van het bestaan van deze dodelijke complicatie. Hierdoor overlijden er nog steeds teveel gezonde kindjes aan de gevolgen van vasa previa. U kunt ons helpen dit aantal aanzienlijk te verminderen!

 


Deel deze pagina: