Vasa Previa Foundation aangemerkt als ANBI
 

Nieuwsbericht van de Vasa Previa Foundation
[datum: 28 September 2007]

Per 1 januari 2008 zal de Vasa Previa Foundation door de Belastingdienst aangemerkt worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiertoe heeft de VPF op 8 oktober 2007 een beschikking ontvangen.

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Als ANBI hebben de VPF en zijn donoren de volgende voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Voor meer informatie over een ANBI kunt u terecht bij de Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/

 


Deel deze pagina: