mening Vasa Previa Foundation: gynaecoloog dient 24 uur per dag aanwezig te zijn
 

Nieuwsbericht van de Vasa Previa Foundation
[datum: 24 January 2008]

De Vasa Previa Foundation (VPF) is verheugd dat er aandacht komt voor het feit dat gynaecologen ’s nachts niet standaard aanwezig zijn in ziekenhuizen (zie: http://www.ad.nl/diagnose/article1977010.ece).

In geval van een bloeding door vasa previa is het van levensbelang dat er zo snel mogelijk een keizersnede plaatsvindt. De tijd die verloren gaat door een gynaecoloog die nog van huis uit naar het ziekenhuis moet komen, is een verbloedende baby in de meeste gevallen fataal.

Ook bij patienten die de diagnose vasa previa hebben gekregen en in het ziekenhuis verblijven is het van groot belang dat er dag en nacht een gynaecoloog klaar staat. Als de vruchtvliezen breken en de onbeschermde vasa previa bloedvaten scheuren is er geen tijd te verliezen. De afgelopen maand nog heeft een vasa previa patiënte haar toevlucht genomen tot een ander ziekenhuis, buiten haar regio, toen bleek dat ze in haar eigen ziekenhuis tijdens avond- en nachturen geen spoedkeizersnedes binnen 30 min kunnen doen.

Helaas zijn niet alle gyns goed op de hoogte van de beste behandeling van vp (zie: http://www.vasaprevia.nl/vasa_previa/behandeling.htm) Als dat wel zo zou zijn en er zijn altijd gynaecologen aanwezig, dan kunnen er in het meest gunstige geval 40 kinderen per jaar gered worden. Dat is ongeveer evenveel als het aantal kinderen dat onnodig overlijdt door het ontbreken van een gynaecoloog, zoals genoemd wordt in het artikel.

Naar aanleiding van het persbericht is de VPF ook verbolgen over het feit dat er nog steeds gynaecologen zijn die tegen een keizersnede zijn in geval van vasa previa, nu blijkt dat het percentage keizersneden 15% blijkt te zijn in Nederland. Als een vrouw de kostbare diagnose vasa previa heeft gekregen, en gelukkig gebeurt dat tegenwoordig steeds meer, zal een geplande keizersende rond de 35 weken het kind in bijna 100% van de gevallen redden. Zonder keizersnede is de kans dat de baby overlijdt als gevolg van een gescheurd vasa previa bloedvat 50-95%!

De door sommige gynaecologen aangevoerde argumenten, dat de risico’s van vroeggeboorte voor de baby groot zouden zijn wegen niet op tegen de risico’s van een vasa previa bloeding. De overlevingskansen van een baby die met 33 weken geboren wordt is 95% (Ward & Beachy, 2003) dus bij 36 weken zal dit percentage rond de 99% liggen.

Een ander veel gehoord argument is dat de kans op moedersterfte niet verwaarloosd mag worden. Ook dit argument staat niet in verhouding. De VPF heeft onderzocht wat de sterftekansen zijn voor de moeder bij het uitvoeren van keizersnedes in geval van vasa previa. In 10 jaar tijd betekent dit dat er één moeder zou overlijden waarbij er 400 kinderen gered zouden worden, die normaal zouden zijn overleden.

 


Deel deze pagina: