babysterfte in Nederland door vasa previa
 

Nieuwsbericht van de Vasa Previa Foundation
[datum: 01 February 2013]

De babysterfte in Nederland behoort al vele jaren tot de hoogste van Europa. Eén van de oorzaken van babysterfte is de zeldzame, maar uiterst fatale zwangerschapscomplicatie vasa previa. Volgens een artikel in het online magazine Babymag.nl zijn er zowel in 2011 als in 2012 minimaal 4 baby’s door vasa previa overleden. Schokkend is echter dat dit volgens diverse bronnen in het artikel voorkomen had kunnen worden. Vasa previa is namelijk relatief eenvoudig op te sporen tijdens de 20-weken echo. Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft naar aanleiding van het artikel in Babymag.nl Kamervragen gesteld aan minister Schippers (VWS).

Bij vasa previa liggen foetale bloedvaten onbeschermd voor het geboortekanaal. Bij een normale bevalling kunnen deze vaten scheuren of afgekneld worden met de dood van of ernstig letsel bij de baby tot gevolg. Wetenschappelijke rapporten spreken bij een normale bevalling over een sterftekans van 50 tot 90 procent. Bij een geplande keizersnede stijgen de overlevingskansen juist tot 97 procent. Diagnose van vasa previa is daarom van groot belang.

Maar juist in de diagnose zit hem de crux. Want de lage prevalentie (1 op 2500) is voor de Nederlandse gezondheidszorg een belangrijk argument om screening op vasa previa niet op te nemen in het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) dat rond de 20 weken wordt uitgevoerd. Opvallend is dat screening op spina bifida (open rug) wel is opgenomen in het SEO en hierin zelfs als één van de hoofddoelen wordt genoemd. Spina bifida komt voor bij 1 op de 2200 zwangere vrouwen en doet wat betreft prevalentie dus nauwelijks onder voor vasa previa.

In het artikel pleiten diverse bronnen voor opname van screening naar vasa previa in het SEO. Want bij vasa previa kan alleen vroegtijdige diagnose levens van volkomen gezonde en voldragen baby’s redden, stellen zij.

Bron: www.babymag.nl

 


Deel deze pagina: